JPN | PL
Strona główna Popularne Muzyka Rozrywka Sport Śmieszne
Wyniki wyszukiwania filmów dla:

촉수로 세뇌

[16/08/22 뉴스데스크] 터키 결혼식장 어린이 테러범, IS가 '인간 폭탄'으로 세뇌

터키 결혼식장 자살테러의 범인은 IS 대원으로 추정되는 12살 정도의 남자아이로 드러났습니다. IS는 '칼리프의 아이들'이...

2017-12-12 01:42 0 Dailymotion

북한사회 일상-정치 세뇌 공연 문화 현장

설명....

2017-02-07 15:48 0 Dailymotion

테일즈런너-세뇌 2:33:35 5hits 4furies

테일즈런너-세뇌 2:33:35 5hits 4furiesNeed new shirts, get it at http://ahshirts.com...

2016-04-07 03:15 0 Dailymotion

노동교화소 휴일엔 TV시청을?! 케네스 배의 웃픈(?) 세뇌 이야기

노동교화소에도 휴일이 있다?! 그런데... 그때 보는 TV가 세뇌의 수단이라고? 케네스 배의 웃픈(?) 북한 TV 이야기! 매주 ...

2016-10-31 01:55 0 Dailymotion

[HOT] 세바퀴 - 심형탁 여자친구에게 장난감 익숙하도록 단계별 '세뇌' 20140830

20140830 세바퀴심형탁 여자친구에게 장난감 익숙하도록 단계별 '세뇌'...

2017-12-26 02:58 0 Dailymotion